صفحه فارسی ما

سلام دوستان عزیز

برکات و صلح در نام عیسی مسیح خداوند که سرور نجات است بر شما باد! خیلی خوشحالیم ازاینکه شما به سایت ما سر زدید. ما ایمان داریم که این یک حادثه نیست، بلکه خداوند شما را راهنمایی کرده است. ما به نمایندگی اجتماع مسیحیان افغان مقیم لاس انجلس شما را در این وب سایت خوش آمدید گفته امیدواریم از سایت ما لذت ببرید.

برکات خداوند ما عیسی مسیح بر شما باد،

اجتماع مسیحیان افغان مقیم لاس انجلس